"Прискорити досягнення 100%" - або як в Костянтинівці приймають програму про відходи.

Мабуть, поводження з відходами є актуальною проблемою для кожного населеного пункту України - але є такі міста, де вона гостра катастрофічно. Одне з них – Костянтинівка - в волоссі мешканців якої находять навіть онконебезпечні важкі метали. Що й не дивно: насичені ними відвали відходів кольорової металургії насипані прямо посеред міста.
Спробою вирішення цієї проблеми стала "Програма поводження з відходами в місті Костянтинівка на 2017-2020 роки" - яку Костянтинівська міськрада нещодавно винесла на обговорення.

2009 рік. Шукачі металу на відвалах в
Костянтинівці ("гора" також відвал).
Місцезнаходження відвалів.

Відразу хотілось би виразити емоційну складову, щоб в подальшому при аналізі на це не відволікатися. Читаючи текст цієї програми, періодично здавалось, що з очей зараз піде кров – у нас всі чиновники за радянською традицією пишуть кондовим канцеляритом, але настільки довільного набору слів в офіційному документі ми ще не бачили - незважаючи на те, що до того за грантом МФ "Відродження" проаналізували близько 30 регіональних програм Харківської та Донецької областей.
Ця програма взагалі програмою не є - бо порядок укладення програми визначений чинним законодавстві - цей же документ є роздумами на вільну тему людини, яка з поняттям "державна цільова програма" ніколи не стикалася. В ньому порушені всі можливі норми укладання, а з ними – й норми логіки та здорового глузду. Що це може дати? – чим більш заплутано та помилково написана програма - тим простіше красти виділені на неї кошти!
Ну, а тепер - сам аналіз…
Оскільки нормам "Порядку розроблення та виконання державних цільових програм" (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 106, далі - Порядок) цей документ не відповідає, розібратися, чи є він концепцією програми, або вже є її проектом, непросто. На сайті міської ради він називається "Програмою поводження з відходами…", аналіз супутніх документів (наприклад, наявність Паспорта, вказівка в ньому наявності розробника програми) говорить про те ж саме - що він вважається проектом програми. З цього витікає єдиний висновок: концепція цієї програми або не розроблялася, або її громадське обговорення не проводилися - що є порушенням Порядку.
Ціль програми - з урахуванням напрямів соціально-економічного розвитку та тенденцій науково-технічного розвитку держави - мала бути визначена в одному з найважливіших розділів, в "Меті програми". В даній програмі він відсутній.
Проблема в програмі описана без жодних числових значень. В розділі "Аналіз існуючого стану в сфері поводження з побутовими відходами" будь-які показники сучасного стану в сфері відходів в Костянтинівні, такі як обсяги утворення відходів, прогнози, щодо збільшення/зменшення обсягів утворення відходів, витрати коштів на поточну діяльність, наявність матеріальної бази, сучасний стан в сфері поводження відходів та навіть кількість мешканців міста - відсутні. Відповідно, всі подальші розрахунки, наведені в програмі, не обґрунтовані, а їх вплив на вирішення проблеми не визначений.
Також в розділі містяться нічим не аргументовані твердження на кшталт "Проблеми, які існують у сфері поводження з відходами, потребують невідкладного розв'язання та фінансування заходів як на державному, так і на муніципальному рівні". Але, ані які саме проблеми, ані чому вони потребують державного фінансування, та в яких обсягах, в тексті програми не визначено.
Єдиною реальною проблемою, що визначена в цьому аналізі, є питання скрутного фінансового становища підприємства, що надає послуги із вивозу відходів - через високу собівартість таких послуг (при тому, що в числовому еквіваленті вона не визначена) та низькі тарифи на ці послуги (обґрунтування цієї тези теж не наведено): "На даний час санітарне очищення міста здійснює 1 підприємство МКП "Комун транс". Слід відзначити скрутне фінансове становище підприємства, що надає послуги із вивозу відходів через високу собівартість таких послуг та низькі тарифи на ці послуги. Основними боржниками підприємства, що надають послуги із вивезення відходів є населення". Однак перелік заходів, що планується виконувати в ході програми, не передбачає ані фінансову підтримку підприємства, ані агітацію серед його боржників.
Незрозуміло, до чого в "Аналізі існуючого стану в сфері поводження з побутовими відходами" наведений описи "моніторингу навколишнього середовища", "недосконалої системи управління ТПВ", "альтернативних видаленню на звалища технологій поводження з ТПВ". Незрозуміло, до чого вони тут, чи є вони проблемою для міста, і, якщо є - то з якими даними це підтверджено.

Обов’язковий розділ "Шляхи і способи розв'язання проблеми",
в якому повинний обґрунтовувася вибір оптимального варіанта розв'язання проблеми з урахуванням переваг та недоліків альтернативних варіантів (п. 27 Порядку) в даній програмі відсутній.
Обов’язковий розділ "Завдання і заходи" в програмі також відсутній. Можливо, його заміняє розділ 2. "Обґрунтування напрямків розвитку сфери поводження з відходами та основних заходів програми", в якому перелічені такі завдання:
• зниження обсягу відходів, які направляються на захоронення, шляхом організації селективного збору відходів як вторинної сировини;
• розвиток технологій переробки вторинної сировини;
• розвиток мережі підприємств, що здійснюють збір, переробку та знешкодження відходів;
• розвиток та вдосконалення системи моніторингу в сфері поводження з відходами;
• виховання екологічної культури населення та навчання безпечного поводження з відходами.

Але таблиця "Завдання і заходи Програми 2017-2020", що наведена в кінці документу, містить інші перелік завдань. Додаток до програми з назвою "Мероприятия к программе" теж інший. Фактично, в програмі міститься три переліки завдань - який з них вірний та планується до виконання, незрозуміло.
Окрім того, розділ 2. "Обґрунтування напрямків розвитку сфери поводження з відходами та основних заходів програми" містить перелік заходів/завдань, які до виконання не плануються, і навіщо вони взагалі наведені, незрозуміло. Наприклад, пункт 2.1. "Проведення спеціальних робіт з визначення місцезнаходження об’єктів з залученням системи GPS", - дається загальний опис технології, але ні як її планується втілювати, ні як вона направлена на вирішення проблеми, не визначено.
Доцільність деяких заходів визиває сумніви. Наприклад, 2.3.2 "Будівництво заводу з утилізації відходів" (до речі, підпункт 2.3.1 відсутній взагалі). Звідки з’явився пункт 2.3.2, і чим обґрунтована його необхідність, незрозуміло. Стосовно нього також не наведено жодних числових показників. Далі: 2.3.3. "Двоетапна система транспортування відходів", - враховуючи, що планується продовження експлуатації існуючих полігонів та будівництво заводу з утилізації відходів, необхідність цього заходу не аргументована. Взагалі незрозуміло, навіщо це потрібно.
Захід 2.4. "Організація роздільного збирання відходів для вилучення ресурсоцінних компонентів" містить загальні розрахунки, ніяк не прив’язані до Костянтинівни. Яким чином з цих розрахунків вивели кількість необхідних для встановлення контейнерів та майданчиків, незрозуміло. До того ж, не передбачено що робити з отриманими в ході виконання ресурсоцінними компонентами.
Захід 2.7. "Реалізація заходів щодо впровадження стратегії інформування населення щодо проблем поводження з відходами" є важливим, але в подальшому (ані в таблиці, ані в додатку) не зустрічається – відповідно, й його виконання не передбачено.
Розділ 3. "Перспектива поводження з ТПВ" не несе жодної важливої для виконання програми інформації, до того ж, дублює пункт 2.3.3.
Розділ 4. "Узагальнені дані та показники програми 2017-2020" містить ще один перелік передбачених програмою до виконання завдань/заходів, який теж не співпадає з трьома іншими наведеними в програмі. Так, тут з’являється завдання "створення електронної бази даних відходів і системи авторизованого моніторингу відходів", і зникає захід "будівництво заводу з утилізації відходів".
Таблиця "Завдання та заходи" не відповідає нормам, визначеним в додатку 2 Порядку. Частина заходів, передбачених до виконання, уперше зустрічається в таблиці, і не спрямована на розв'язання проблеми і досягнення мети програми (яка взагалі не визначена).
Розділ 5. "Очікуванні результати", відповідно до Порядку, повинний містити розрахунки кількісних та якісних показників (економічних, соціальних, екологічних, наукових тощо), які передбачається досягти виконанням програми, з обґрунтуванням їх ефективності. В даному документі містяться незрозумілі лозунги:
"використовувати ресурсоцінні компоненти, як інвестиції у промисловість", - не наведені навіть заплановані обсяги отримання цих компонентів, не кажучи вже про то, як саме їх інвестувати в промисловість;
"при наявності перевантажувальних станцій покращити логістику у сфері поводження з відходами, і, як наслідок скоротити час та паливо на вивезення відходів", - не визначено жодних числових показників, взагалі незрозуміло, яким чином більш довгий маршрут може економити час та паливо;
"зменшити шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище", - не вказано, яким чином;
"створити умови для очищення населеного пункту у сфері поводження з відходами", - фраза взагалі не має сенсу;
"зменшити обсяги захоронення відходів шляхом впровадження нових технологій у сфері поводження з відходами", - за текстом незрозуміло, які саме нові технології за цією програмою планується втілювати;
"стабілізувати та поліпшити фінансовий стан підприємства з вивозу сміття шляхом прискорення досягнення 100% оплати за послуги з вивезення відходів, 100% рівня охоплення населення вказаними послугами та 100% видалення "кінцевих залишків відходів" -
"Прискорення досягнення 100 %" - це як? В розділі "Очікувані результати" повинен міститись конкретний розрахунок.

Висновок:
Цей документ, що міська рада Костянтинівки називає "Програмою поводження з відходами в місті Костянтинівка на 2017-2020 роки", до державних цільових програм України відношення не має. Його складено з чисельними порушеннями:
- відсутні обов’язкові розділи,
- відсутня "Мета програми",
- не визначена проблема, на вирішення якої спрямована програма,
- текст програми нелогічний, твердження не зв'язані одне з другим, механізм виконання завдань та заходів не розкритий,
- програма потребує екологічної експертизи;
- укладення програми не відповідає нормам, визначеним в Постанові Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 106 "Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм",
- взагалі не визначено, до яких результатів приведе виконання програми;
- прийняття програми в існуючому вигляді створює корупційні ризики при її виконанні.

Тому ми вважаємо за необхідне:
1. Не приймати "Програму поводження з відходами в місті Костянтинівка на 2017-2020 роки" в цілому.
2. Провести громадське обговорення концепції програми, на підставі якого розробити новий проект програми - який би відповідав нормам чинного законодавства.
*
____________________

КОНТАКТ:
Олег Вяткін, ЕкГ "Печеніги": тел. (066) 804-93-48, [email protected]

Підготовлено ЕкГ "Печеніги", при використанні матеріалів бюлетеня прохання посилатися на джерело.

v:1664

Теги

Вхід

__________track masteringtrack mastering

_______Яндекс.Метрика