Положення проведення сінокосіння в межах степових ділянок біосферних і природних заповідників, заповідних зон національних природних парків і регіональних ландшафтних парків

Проект

1. Для збереження унікальних природних комплексів, що історично склалися, і видового різноманіття (генофонду) тварин, рослин, грибів та мікроорганізмів на степових ділянках біосферних і природник заповідників, заповідних зон національних природних парків і регіональних ландшафтних парків проводиться режимне сінокосіння.
2. Сінокосіння відбувається згідно лімітів, які затверджуються Міністерством екології та природних ресурсів України.
3. Площі, які підлягають викошуванню, щорічно визначаються Науково-технічною радою біосферних і природних заповідників, національних природних і регіональних ландшафтних парків, з урахуванням Проекту організації території установ природно-заповідного фонду України.
4. Режимне сінокосіння проводиться установою природно-заповідного фонду України, а також сторонніми організаціями, або окремими фізичними особами на договірній основі на підставі виданого дирекцією установи природно-заповідного фонду України сінокісного квитка.
5. З метою забезпечення визрівання насіння більшості видів рослин до закінчення сезону розмноження в більшості тварин, режимне сінокосіння має проводитися не раніше 1 серпня поточного року.
6. Всі роботи, пов'язані з сінокосінням, сушкою, збиранням та вивозкою сіна мають бути закінчені протягом 15 днів з початку сінокосу, при несприятливих природних умовах строки сінокосу можуть бути продовжені наказом директора установи природно-заповідного фонду України.
7. З метою зменшення загибелі диких тварин, режимне сінокосіння проводиться тільки вручную, без застосування механічних транспортних засобів, Перед косінням вся ділянка мас бути обійдена косарями з метою розлякування тварин.
8. Сінокосінню в поточний рік підлягає не більше 15% площі степових ділянок біосферних і природних заповідників, заповідних зон національних природних парків і регіональних ландшафтних парків, що забезпечує мозаїчний вплив на фауну безхребетних тварин.
9. Сінокосіння має проводитися смугами: смугою покосу та смугою, що не підлягає викошуванню, які мають чергуватись. Ширина косимої та не косимої смуги має становити 10 м. В наступний рік, викошуватися мають смуги, які були не косими в попередній рік. Така ротація забезпечуватиме збереження насіннєвого фонду та репродуктивної чисельності безхребетних тварин.
10. Забороняється сінокосіння в балках, ярах, зниженнях, на узбережжі водойм ближче ніж 20 м від урізу води, так як ці ділянок становлять вогнища біорізноманіття.
11. Сінокос здійснюється на висоті не нижче 10 см над поверхнею грунту, щоб мінімізувати загибель малих хребетних тварин.
12. Режимне сінокосіння здійснюється за наявності державного екологічного інспектора відповідній області України (Автономній республіці Крим), який веде за ним контроль, про що складається відповідний акт. В акт обов'язково вносяться випадки загиблих при сінокосі гнізд чи тварин. На основі чого адміністрація заповідника виплачує відшкодування згідно чинному законодавству.
13. Спостерігати за режимним сінокосінням мають право представники громадських екологічних організацій.
14. Вивіз сіна дозволяється лише транспортними засобами на кінній тязі.
15. В'їзд на територію заповідника важкої техніки: комбайнів, тракторів, роторних та інших косарок, а також вантажних автомобілів забороняється,
16. Розбивка табору, куріння, розведення відкритого вогню, створення смітників та туалетів на території степових ділянок біосферних і природник заповідників, заповідних зон національних природних парків і регіональних ландшафтних парків забороняється.
17. Площа ділянки, що підлягає викошуванню, не мас перевищувати вказаної в сінокісному квитку.
18. Порушення цілісності дернини та ґрунтового покриву не допускається.
19. Викошування рослинності на території, яка перевищує вказану є сінокісному квитку, або самовільна зміна ділянки викошування чи конфігурації косимих та не косимих смуг тягнуть за собою відповідальність згідно чинному законодавству.
20. Скошене сіно має бути складовано на території степової ділянки впродовж кількох діб з метою забезпечення міграції безхребетних тварин та висипання насіння трав. При цьому 10% сіна мас лишатися на ділянці з метою підтримання насіннєвого фонду рослин та репродуктивної чисельності безхребетних,
21. Оформлення договору з сторонньою організацією чи фізичною особою передбачає
- ознайомлення під підпис відповідального представника сторонньої організації чи фізичної особи з даним Положенням та представлення списку осіб, які в рамках діяльності сторонньої організації чи фізичної особи будуть здійснювати режимний сінокіс. В списку вказується: назва організації, її адреса, прізвище ім'я по батькові кожного учасника, строки робіт,
- виписку з сінокісного квитка з зазначенням місця та площі, яка підлягає викошуванню,
- виписку перепусток усім зайнятим під час сінокосіння.
22. На основі сінокісного квитка державний екологічний інспектор вказує площу, яка підлягає скошуванню та позначає її на місцевості.
23. Кожен учасник робіт на території заповідника, що не є штатним співробітником заповідника, зобов'язаний мати при собі перепустку.
24. По закінченню праць відповідальний за проведення режимного сінокосу здає зачищені площі державному екологічному інспектору,
25. За невиконання умов договору та порушення режиму заповідника при проведенні сінокісних робот виконавці несуть встановлену законом відповідальність.

Кївський еколого-культурний центр

Фотокопія документу

v:1583

Теги

Вхід

__________track masteringtrack mastering

_______Яндекс.Метрика