IUCN засудив видобування сланцевого газу

IUCN logo 340x340.jpg

Київ, 1 жовтня 2012 – Міжнародний союз охорони природи (МСОП) закликав держави заборонити видобування нетрадиційного газу методом гідравлічного розриву пластів у близькості від родовищ питної води, у вододефіцитних та сейсмонебезпечних районах, поблизу сейсмічних розломів і на природоохоронних територіях [1-2].

МСОП наголошує, що метод гідравлічного розриву пласту для вивільнення природного газу, нафти та інших речовин становить загрозу для здоров`я людей та довкілля, бо може спричинити такі сейсмічні явища, як землетруси та зсуви, а також забруднення повітря, ґрунтів, поверхневих і підземних вод. До того ж, видобуток нетрадиційних видів викопного палива використовує та забруднює велику кількість прісної води, чим зменшує запас доступної, чистої та безпечної води для місцевих громад.
«Зараз в Україні розпочинається реалізація масштабних проектів видобування сланцевого газу методом гідравлічного розриву, – пояснює Ярослав Мовчан, Голова Національного екологічного центру України, – внаслідок суттєво збільшується техногенне навантаження, використовуються екологічно небезпечні методи горизонтального буріння та гідророзриву пластів, що застосовують небезпечні для довкілля реагенти. Це також порушує природні ландшафти, водні горизонти, біогеоценотичний покрив. Вилучаються великі обсяги води з довкілля, забруднюються останні чисті підземні води України газом та хімічними продуктами фрекінгу, одразу постає проблема очистки та зберігання мільйонів тон відпрацьованої фрекінгової рідини».

«Рішення про застосування небезпечної технології для видобутку газу в умовах, коли доступні інші джерела енергії, не може прийматися вузькою групою людей з порушенням законодавства. – переконаний Ярослав Іванович, – Це має бути правове рішення на умовах соціального консенсусу».

Національний екологічний центр України, поруч з іншими організаціями: «Екологія.Право.Людина», «Всеукраїнська екологічна ліга», ВЕГО «Мама-86», ЕкГ «Печеніги», «Зелений світ – Чортків», РАЦ «Суспільство та довкілля» надалі інформуватиме громадськість про загрозу, яку несе ця нова ініціатива влади.
Примітки для редактора:
[1] Міжнародна Спілка Охорони Природи(МСОП, англійською IUCN) створена в 1948 році в Женеві. Це найбільша і найбільш авторитетна природоохоронна організація з офісами в усіх регіонах світу, яка об’єднує сотні членів – агентств та урядів, тисячі недержавних організацій (НУО) та індивідуальних членів. Спілка була ініціатором організації Форуму в Ріо-де-Жанейро (1992).
[2] На останньому конгресі МСОП у Кореї 6-15 вересня 2012 року було схвалено резолюцію №118, в якій закликається призупинити видачу ліцензій на видобуток газу методом крекінгу. Національний екологічний центр України та «Екологія.Право.Людина» взяли участь в роботі Конгресу МСОП. Докладніше за посиланням:
http://necu.org.ua/wp-content/uploads/resolution_IUCN_freking.doc.
За додатковою інформацією звертайтеся:
Ярослав Мовчан, НЕЦУ
yaroslav.movchan at gmail.com,
Ганна Хомечко, МБО «Екологія.Право.Людина»
h.khomechko at epl.org.ua
Сергій Шапаренко, ЕкГ «Печеніги»

pechenegy at rambler.ru
 
Резолюція Конгресу МСОП-2012 №118
(Схвалена з поправками від 15 вересня 2012 р.)
 
ВІДЗНАЧАЮЧИ різке і безпрецедентне розширення розвідки та розроблення нетрадиційних видів викопного палива, між іншим, сланцевого газу, колекторного газу, газу вугільних пластів, зрідження вугілля і газифікації вугілля;
ВІДЗНАЧАЮЧИ, що гідравлічний розрив пласту є методом видобутку ресурсів, який потребує введення при надзвичайно високому тискові суміші води, піску та численних хімічних  речовин для руйнування гірської породи, непроникної для потоку палива;
СТУРБОВАНІ ТИМ, що метод гідравлічного розриву пласту для вивільнення природного газу, нафти та інших речовин має негативний вплив на довкілля, включаючи такі сейсмічні явища, як землетруси та зсуви, а також забруднення повітря, ґрунтів, поверхневих і підземних вод;
СТУРБОВАНІ ТИМ, що видобуток нетрадиційних видів викопного палива призводить до використання і забруднення великої кількості прісної води, зменшення кількості доступної чистої, безпечної води для місцевих громад, вироблення їжі та для природних екосистем;
СТУРБОВАНІ ТИМ, що будівництво численних газових свердловин, трубопроводів та супутньої інфраструктури матиме наслідком переміщення, фрагментацію і деградації величезних природних території, в тому числі вкритих лісами;
БЕРУЧИ ДО УВАГИ загрозу серйозних, непередбачуваних наслідків, пов’язаних з розвідкою та розроблення нетрадиційних видів палива на довкілля, сільське господарство та на місцеве населення;
ВИЗНАЮЧИ прогалини та невідповідності державних законів, що регулюють розвідку нафти і газу та експлуатаційну діяльність;
СТУРБОВАНІ ТИМ, що нині наукові знання про вплив гідравлічного розриву пласту на довкілля є обмежені;
БЕРУЧИ ДО УВАГИ ТЕ, що світ зіткнувся з глобальною проблемою зміни клімату і видобуток викопного палива сприятиме зростанню впливу на планету, при цьому підриватимуться вже напрацьовані зобов’язання міжнародної спільноти; і також
ВІДЗНАЧАЮЧИ рішення Франції і Болгарії про заборону видобутку сланцевого газу методом гідравлічного розриву пласту, а також призупинення численних проектів у Німеччині, Великобританії, Румунії та Квебеку до отримання висновків додаткових досліджень;
 
Всесвітній конгрес з охорони природи, на своїй сесії в Чеджу, Республіка Корея, 6-15 вересня 2012:
 
І. ЗАКЛИКАЄ ДЕРЖАВИ:
А.Заборонити використання методу гідравлічного розриву пласту для захисту здоров’я людей та довкілля, поки такі заходи не будуть здійснені:
1) безумовна заборона використання методу поблизу основних запасів питної води, у районах сейсмічних розломів, районах з дефіцитом питної води, місцях, що є об’єктами охорони природи, беручи до уваги характеристики біорозмаїття;
2) внесені уточнення у проекти/технології щодо будівництва трубопроводів і сховищ стічних вод («амбарів») для запобігання витоку хімічних і радіоактивних матеріалів та метану з урахуванням всіх можливих надзвичайних ситуацій;
3) розкрита інформація про хімічні речовини, що використовуються;
4) заборонена передача води на очисні споруди у зв’язку з відсутністю можливості видалення токсичних і радіоактивних матеріалів;
5) внесені специфікації для автомобільного транспортування стічних вод з гарантіями попередження витоку в випадку аварії або недбалості водія, включаючи відповідну підготовку щодо безпечного поводження з речовинами;
6) врахована вимога щодо регулярної перевірки та моніторингу питної води;
7) задіяні плани дій та процедури для можливих надзвичайних ситуацій та необхідне обладнання;
8) скасоване звільнення діяльності від відповідальності згідно вимог екологічного законодавства;
9) передбачений адекватний контроль при прийомі на роботу і рівень тих, хто це контролює;
10) впроваджена сувора відповідальність за шкоду, заподіяну діяльністю особам чи громадам, за допомогою фонду чи страхування у відповідності до шкоди, що є результатом діяльності;
11) надана допомога країнам, що розвиваються, в розробленні і здійсненні цих заходів;
12) заходи оплачуються за рахунок податку на доходи з діяльності;
Б. У відповідності з попереднім параграфом,  необхідно переоцінити і зміцнити контроль і моніторинг  процесів, пов’язаних з чинними практиками видобування нетрадиційних видів викопного палива для попередження негативного впливу на довкілля;
С. Зупинити видачу нових дозволів на видобуток нетрадиційних видів викопного палива шляхом гідравлічного розриву пласту з метою уникнення негативних впливів на довкілля та місцеві громади доти, доки не з’являться нові технології та методи, які будуть оцінені та схвалені незалежними науковими оглядами;
Д. Забезпечити необхідну прозорість та діалог, зокрема з екологічними інституціями щодо вибору країнами джерел енергії, а також
Е) Зміцнити політику енергозбереження та розвитку відновлюваних джерел енергії як головної альтернативи використання викопного палива;
 
2. ПРОПОНУЄ Генеральному директору організувати дослідження впливів видобутку нетрадиційних видів викопного палива методом гідравлічного розриву пласту на біорозмаїття, екосистеми, клімат та місцеві громади.
 
3. ПРОПОНУЄ Програмі МСОП з екологічного права здійснити координацію порівняльного дослідження різних правових режимів, що регулюють розвідку і видобуток нетрадиційних викопних видів палива методом гідравлічного розриву пласту і дати поради щодо передових практик і відповідних проектів законів або підзаконних нормативно-правових актів.

v:4284

Теги

Вход в систему

__________track masteringtrack mastering

_______Яндекс.Метрика