Чи поверне прокуратура Дворічанському національному парку землю?

Тиждень тому адміністрація Дворічанського національного природного парку несподівано дізналася, що частина її заповідної зони "подарована" для "ведення товарного сільськогосподарського виробництва".

Генеральна прокуратура України

Адміністрація національного природного парку "Дворічанський" доводить до Вашого відома наступне. На території об’єкту загальнодержавного значення – національного природного парку "Дворічанський", п’ять земельних ділянок були надані у приватну власність. Відповідно до даних загальнодоступної Публічної кадастрової карти України відомо, що частина земель природно-заповідного фонду України, що розташовані на землях Кам’янської сільської ради Дворічанського району Харківської області, було відведено під землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Зокрема, за даними кадастрової карти, земельні ділянки з кадастровими номерами 6321881500:06:001:0817 (дата реєстрації права 23.10.2017 р.); 6321881500:06:001:0819 (дата реєстрації права 26.10.2017 р.); 6321881500:06:001:0824 (дата реєстрації права 08.02.2018 р.); 6321881500:06:001:0825 (дата реєстрації права 19.03.2018 р.); 6321881500:06:001:0828 (дата реєстрації права відсутня) цілком чи частково розташовані на території ботанічного заказника "Червоний" (Мапа 1) та разом з тим цілком розташовані на землях національного природного парку "Дворічанський" (Мапа 2). Слід відмітити, що територія заказнику повністю входить до складу національного природного парку "Дворічанський" (Мапа 3).


Занесений до Червоної книги України
воронець в заказнику "Червоне". "Відмучені"
ділянки - одні з найцінніших в парку.

Окремо слід зазначити, що відповідно до Указу Президента України №1044 від 11.12.2009 р. "Про створення національного природного парку "Дворічанський" до розподілу земель національного парку було віднесено 658,8 га заповідної зони, яка в подальшому повинна була вилучатись із постійного користування.
Частина відведених у 2017-2018 роках ділянок накладається на межі заповідної зони, площі і контури якої визначені у Проекті створення національного природного парку "Дворічанський", погодженому у встановленому порядку та на основі якого прийнято Указ Президента України про створення національного природного парку. 4.1, 4.2) саме на земельні ділянки, які були відведені у 2017-2018 роках у приватну власність.


Ковила (Червона книга України) на
"відмученій" ділянці.

До того ж, виділення сільгоспугідь на території малих об’єктів природно-заповідного фонду як заказники – суперечить положенню про заказник та задачам, визначеним для заказників у Законі України "Про природно-заповідний фонд України".
Природно-заповідний фонд, відповідно до чинного законодавства знаходиться під охороною держави, та є національним надбанням всього українського народу. Пошкодження територій ПЗФ тягне відповідальність, згідно ст. 252 Кримінального Кодексу України.

Ураховуючи викладене, є всі підстави для представництва органами прокуратури інтересів держави та ініціювання прокурорами відповідних судових позовів щодо повернення зайнятих земельних ділянок природно-заповідного фонду, стягнення завданої шкоди та відновлення об’єктів природно-заповідного фонду, вжиття органами прокуратури інших заходів для захисту інтересів держави представницького характеру.

У зв’язку з наведеним, просимо Вас забезпечити представництво у судах щодо повернення до земель природно-заповідного фонду України згаданих земельних ділянок на території Дворічанського району Харківської області.

Додатки:
1. Накладення меж відведених земельних ділянок з межами ботанічного заказнику "Червоний".

2. Накладення меж відведених земельних ділянок з межами національного природного парку "Дворічанський".

3. Накладення меж відведених земельних ділянок з межами заказнику "Червоний" та НПП "Дворічанський".

4.1. Копія довідки з державної статистичної звітності.

4.2. Картографічний матеріал до довідки з Додатку 4.1.

5. Схема функціонального зонування території НПП "Дворічанський" відповідно до Проекту організації.

Директор М.О. Височин

v:3142

Теги

Вход в систему

__________track masteringtrack mastering

_______Яндекс.Метрика