Щодо неприпустимості блокування роботи Державної екологічної інспекції України

Прем’єр-міністру України Гройсману В.Б.

Шановний Володимире Борисовичу!
Згідно Закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік» у Закон України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», внесені зміни в ст. 6, згідно до якої «Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) органами, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України».
До таких органів, які не повинні мати обмеження на позапланові перевірки, має бути віднесена Державна екологічна інспекція України зі своїми територіальними органами, яка захищає екологічні права громадян України згідно до ст. 50 Конституції України.
На жаль, перелік даних органів дотепер не затверджений Кабінетом Міністрів України. Тому протягом цілого січня 2018 року у лісах відбуваються безконтрольні рубки лісу та браконьєрське полювання, а промислові підприємства безконтрольно забруднюють повітряний і водний простір країни.
У зв'язку з цим прошу Вас терміново затвердити перелік контролюючих державних органів, куди внести і Держекоінспекцію України, що мають право проводити позапланові перевірки згідно до ст. 6 у Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

З повагою,
Русєв І.Т., док. біол. наук, міжнародна організація «Екотірас», Одеська область.
Куземко А.А., доктор біол. наук, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, м. Київ
Грицан Ю.І., доктор біол. наук, проректор з наукової роботи Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (ДДАЕУ); м. Дніпро
Пікареня Д.С. доктор техн. наук, професор кафедри Дніпродзержинського технічного університету; заступник голови Дніпропетровської ОО Всеукраїнської екологічної ліги., Дніпропетровська обл.
Чорна В.І. доктор біол. наук зав. каф. екології та охорони навколишнього середовища ДДАЕУ; м. Дніпро
Мойсієнко І.І., доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри ботаніки Херсонського державного університету, м. Херсон
Харитонов М.М. доктор с-г наук проф. каф. Селекції ДДАЕУ, м. Дніпро
Орлінська О.В. доктор геол-мин. наук. проф. зав. кафедри експлуатації гідромеліоративних систем ДДАЕУ, м. Дніпро
Мудрак О.В. доктор с-г наук, професор, зав. кафедри екології, природничих та математичних наук КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», Вінницька обл.
Зберовський О.В. доктор техн. наук., проф. Зав. каф. екології Дніпродзержинського технічного університету, Дніпропетровська обл.
Жуков О. В. доктор біол. наук проф. кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАЕУ; м. Дніпро
Катан Л.І. доктор екон. наук проф.директор центру Інновацій ДДАЕУ; м. Дніпро
Зверковський В. М. – доктор біол. наук, професор ДНУ ім. О.гончара; м. Дніпро
Мицик Л. П. – доктор біол. наук, професор, завідуючий кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології ДНУ ім. О.Гончара; м. Дніпро
Курочкін С., канд. біол. наук Українське товариство охорони птахів, Одеська область
Терлецький В.К., канд. біол. наук, голова Волинської ОО Всеукраїнської екологічної ліги, Волинська обл.
Голобородько К.К., канд. біол. наук Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара; м. Дніпро
Богданов Ю.В. канд. техн. наук, декан факультету Екології та безпеки життєдіяльності Придніпровської державної академії будівництва та архітектури; м. Дніпро
Ворошилова Н.В. канд. біол. наук, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАЕУ; м. Дніпро
Григоренко О.С. канд. біол. наук, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАЕУ; м. Дніпро
Задорожна Г.О. канд. біол. наук доцент кафедри фізіології ДНУ ім. О. Гончара; м. Дніпро
Бондар Г.О. канд. біол. наук доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАЕУ; м. Дніпро
Сюткіна Н.Г. канд. с-г. наук. викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАЕУ; м. Дніпро
Максимова Н.М. канд. техн. наук викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАЕУ; м. Дніпро
Андрусевич К.В. канд. біол. наук, викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАЕУ; м. Дніпро
Лядська І.В. канд. с-г. наук. викладач кафедри рослинності ДДАЕУ; м. Дніпро
Загубіженко Н. І. – канд. біол. наук, ст. н. с.; м. Дніпро
Парнікоза І.Ю., канд. біол. наук, Київський еколого-культурний центр, м. Київ
Корзюков А.І. канд. біол. наук доцент кафедры зоологии Одеського Национального Унiверситету iм. I.I.Мечникова, м. Одеса
Манюк В.В. канд. біол.. наук, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпро
Барановський Б. О., канд. біол. наук., с.н.с., пров н. с. НДІ біології ДНУ, голова еколого-просвітницької громадської організації «Кіммерія», м. Дніпро
Кулік А. Ф. – канд. біол. наук, директор НДІ біології; м. Дніпро
Кульбачко Ю. Л. – канд. біол. наук., доцент ДНУ ім. О.Гончара; м. Дніпро
Пономаренко О. Л. – канд. біол. наук доцент ДНУ ім. О. Гончара; м. Дніпро
Балалаєв О. К. – канд. біол. наук, ст. н. с.; м. Дніпро
Роженко М.В. канд. біол. наук, голова наукової ради Одеської ОО Всеукраїнської екологічної ліги, Одеська область
Прищепа А.М. канд. с-г. наук, професор, голова Рівненського ОО Всеукраїнської екологічної ліги.
Моісєєнко Л. М., канд. істор. наук., Донецька регіональна організація Всеукраїнської екологічної ліги, Донецька обл.
Мелікаєв Ю.М, канд. техн. наук Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара , м. Дніпро
Бобильов Ю. П. – канд. біол. наук, доцент; м. Дніпро
Свєтіков Олексій, канд. тех. наук, голова СМЕА "Зелений світ", Донецька область.
Телесніцький Г. Н., кандидат юридичних наук, Голова ГО "Карпатська Екологічна Варта"
Чернівецька область
Зленко І.Б. канд. с-г. наук, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАЕУ; м. Дніпро
Власенок Олена., громадська екологічна організація «Відродження», Одеська область
Вихристюк І. М., в.о. директора національного природного парку «Тузлівські лимани», Одеська область.
Тернова Юлія, Голова ГО «Еколого-культурний центр ім.В.М.Гонтаренка», Одеська область.
Щеголєв І.В., «Соціально-еколоігчний союз», м. Одеса.
Павлюк Ю. Ю., голова Покровської РО, Всеукраїнської екологічної ліги, Донецька обл.
Бойченко Л. В. депутат Бахмутської районної ради, заступник голови постійної комісії з питань агропромислового комплексу, природних ресурсів, земельних відносин та екології, Донецька обл..
Льовкіна В. Г., Голова Громадської організації "Шульгівська громада". Дніпропетровська обл.
Корнієнко Л. О., ГО «Екологічна варта», Донецька область.
Котович О. В. – ст. н. с., гідролог ДНУ ім. О.Гончара; м. Дніпро
Щурова Л. Я. – громадський діяч; м. Дніпро
Сокол В.М. голова Ж. Водського МО ВЕЛ, Дніпропетровська обл.
Буря О.Є. – адвокат, громадський діяч, м. Дніпро
Шапаренко С.О., Голова ЕкГ "Печеніги", м. Харків
Бабченко Р.П.голова Донецької регіональної організації Всеукраїнської екологічної ліги, Донецька обл.
Михайська В.М. Вінницька обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги, Вінницька область
Мірошниченко Б.О., магістр кафедри "Електричні машини", НТУ "ХПІ", м. Харків.
Тупіков А. І., заступник директора - головний природознавець національного природного парку "Дворічанський", Харківська область
Федоринчик С. М., керівник інфоцентру УЕА «Зелений світ», м. Київ
Роман Є. Г. В. о. завідувача науково-дослідним відділом НПП "Олешківські піски", Херсонська область
Андрух А.М. голова Дніпропетровського МО Всеукраїнської екологічної ліги, співробітник кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАЕУ; м. Дніпро
Рудаков В.М. голова «Лівобережного» РО Всеукраїнської екологічної ліги; м. Дніпро
Марченко Н.Г. завуч КЗО «Дніпропетровська Вальфдорфська середня загальноосвітня школа»; м. Дніпро
Федорова О.О., провідний аудитор Придніпровського регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті; м. Дніпро
Єлькін Андрій, голова ЗМЕГО "Мама-86-Запоріжжя",
Степаненко Олександр, виконавчий директор ЕГО „Зелений Світ”, член Правління Української Гельсінської спілкиз прав людини (УГСПЛ), Тернопільська область
Шурапов В.М. ГО Екопарк Осокорки м. Київ
Листопад Олег, журналіст, м. Київ
Бурковський О.П., голова наукової ради Донецької ОО Всеукраїнської екологічної ліги, Донецька обл.
Затенко Віталій, ЕкГ "Печеніги", Харків
Кацевич В.В. асистент кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАЕУ; м. Дніпро
Денісенко Ю.В., лаборант кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАЕУ; м. Дніпро
Гапіч Г.П. голова Дніпродзержинського МО ДОО ВЕЛ; Дніпропетровська обл.
Нікітіна Н.А. студентка кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАЕУ; м. Дніпро
Г.В.Гузь, Луганський природний заповідник, Луганська область.
Яцеленко Ольга, Київський еколого-культурний центр, м. Київ
Горнович Лариса, Київський еколого-культурний центр, м. Київ
Головін А., еколог, Київський еколого-культурний центр, м. Київ
Пєсков В.. еколог, Київський еколого-культурний центр, м. Київ
Паламарчук А., еколог, Київський еколого-культурний центр, м. Київ
Савченко М., еколог, Київський еколого-культурний центр, м. Київ
Яровий Олександр, еколог, Київський еколого-культурний центр, м. Київ
Борейко В.Є. директор Київського еколого-культурного центру, м. Київ
Ангурец О.В. голова Дніпропетровської обласної екологічної громадської ради при Дніпропетровській облдержадміністрації, м. Дніпро
Данільченко І.С. заст. начальника Синельниківського водгоспу, Дніпропетровська обл.
Половна Д.Ю. член Синельниківського РО ДОО ВЕЛ; Дніпропетровська обл.
Ломакін П.І. голова Дніпропетровського обласного товариства охорони природи; м. Дніпро
Торхова Н.А. ст. викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАЕУ; м. Дніпро
Вагнер І.В. аспірант кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАЕУ; м. Дніпро
Риба Л.М. співробітник лабораторії гідроекології ДДАЕУ; м. Дніпро
Шульга М. С. член МО ДОО ВЕЛ, м. Дніпро
Курій В. В., активіст громадського руху "Стоп Лісоцид", голова правління ГО "Люди Країни" Львівська область.
Яструбенко Н.Г., голова Ясинуватського районного осередку Донецької РО Всеукраїнської екологічної ліги, Донецька область
Гусак С.П., Association4U, м. Київ.
Тур В.В. студентка кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАЕУ; м. Дніпро
Стовба Л.М. студент кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАЕУ, м. Дніпро
Стасовська Є.О. студентка кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАЕУ; м. Дніпро
Ющенко О.М. студентка кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДАЕУ; м. Дніпро
Демьянов В. В. – заст. гол. інженера інституту Дніпрогіпроводгосп; м. Дніпро
Коляда Б. П. – заступник директора Новомосковського держлісгоспу, громадський діяч; Дніпропетровська обл.
Сілічьов О.С. Дніпропетровська ОО Всеукраїнської екологічної ліги, м. Дніпро
Луковенко С.П., Національна спілка краєзнавців України, Донецька область
Корсак Л.А., викладач м. Харків.
Швець М. О. Донецька ОО Всеукраїнської екологічної ліги, Донецька область.
Сосіпатров А. М., магістр, ГО "Зелений Фронт", Харків.

v:2480

Теги

Вход в систему

__________track masteringtrack mastering

_______Яндекс.Метрика