Природоохранное законодательство Украины

На этой странице мы постараемся собрать ссылки на те нормативные акты, которые можно и нужно использовать при защите природы нашей Родины


ЗУ Про доступ до публічної інформації


ЗУ Про звернення громадян


ЗУ Про доступ до судових рішень


ЗУ Про природно-заповідний фонд України


ЗУ Про прокуратуру


ЗУ Про міліцію


Положення про Державну екологічну інспекцію України


Лісовий кодекс України


Земельний кодекс України


Водний кодекс України


ЗУ Про благоустрій населених пунктів


ЗУ Про регулювання містобудівної діяльності


Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах


Про відходи


Орхуська Конвенція


ЗУ Про місцеве самоврядування в Україні


Положення про Державне управління охорони навколишнього природного середовища


ЗУ Про захист персональних даних


Положення Про Державну інспекцію сільського господарства України


Положення про підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів


Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України


ЗУ Про Червону книгу України


ЗУ Про тваринний світ


ЗУ Про рослинний світ


ЗУ Про охорону навколишнього природного середовища


Цивільний кодекс України


Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212:20)


Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330)


Про розміри компенсації за добування (збирання) та шкоду, заподіяну видам тварин і рослин, занесеним до Червоної книги України


Кодекс України Про надра


ЗУ Про екологічну експертизу


ЗУ Про охорону атмосферного повітря


ЗУ Про екологічну мережу України


Правил видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення


ЗУ Про затвердження Положення про організацію наукових досліджень у заповідниках і національних природних парках України


ЗУ Про захист рослин (c/x)


ЗУ Про захист тварин від жорстокого поводження


ЗУ Про охорону земель


Про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища


Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України


Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства


Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування


Про розміри компенсації за добування (збирання) та шкоду, заподіяну видам тварин і рослин, занесеним до Червоної книги України


Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволів на добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, форм клопотання та бланків дозволів на таке добування


Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів риб та інших об'єктів водного промислу


Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд України


Про відповідальність за шкоду, заподіяну лісу та природним об'єктам рослинного світу


Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності


АКТ перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства


Повідомлення про проведення планової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства


Про затвердження Порядку організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства


Направление на проведение проверки соблюдения требований природоохранного законодательства


Про взаємодію органів Мінприроди та органів державної виконавчої служби


Про місцеві державні адміністрації


для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання (крім видів, занесених до Червоної книги України)


Правила видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення


Про затвердження Положення про єдині державні знаки та аншлаги на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG281.html

Про Державну службу заповідної справи


Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України


Про засади запобігання і протидії корупції


Про інформацію


Наказ МВС 1177 про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України


Указ президента України Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування

П У Б Л И Ч Н О С Т Ь

Рішення КС у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України
http://ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=167724
http://ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=167725
https://dl.dropbox.com/u/77301789/law_web/ReshenieKSU.doc

Разъяснение ДК по 307 ст ГК
https://dl.dropbox.com/u/77301789/law_web/RaziasnenieKSUo307stGK.docx
http://roadcontrol.org.ua/node/1316
http://roadcontrol.org.ua/node/1539
http://roadcontrol.org.ua/node/1564

ЗУ Про захист персональних даних
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17/conv

Положення про наукову діяльність заповідників та національних природних парків України
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0548-00/conv

ЗУ Про науково-технічну інформацію
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3322-12/conv

Про затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-04/conv

Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF/conv

ПОЛОЖЕННЯ про громадських інспекторів з охорони довкілля
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0276-02/conv

ПОЛОЖЕННЯ про Державну службу заповідної справи
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1000-2001-%D0%BF/conv

30 вересня Київ №367
Про затвердження Положення про національний природний парк "Гомільшанські ліси" у новій редакції
http://www.menr.gov.ua/content/article/9328?print=true

30 вересня Київ №362
Про затвердження Положення про національний природний парк «Слобожанський»
http://www.menr.gov.ua/content/article/9393?print=true

21 жовтня Київ №405
Про затвердження Положення про національний природний парк «Дворічанський»
http://www.menr.gov.ua/content/article/9457?print=true

ЗУ "Про наукову і науково-технічну експертизу"
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80/conv

Положення про організацію наукових досліджень у заповідниках і національних природних парках України, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.11.1998 №163, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.1998 за №852/3292
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0852-98/conv

Про затвердження Положення про еколого-освітню діяльність заповідників і національних природних парків України
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0630-98/conv

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1913-2000-%D0%BF/conv

Про охоронну діяльність
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4616-17

Про доступ до судових рішень
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3262-15/conv

Постанова кабміну "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень"
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/740-2006-%D0%BF/conv

Про затвердження Інструкції з оформлення органами Державного комітету лісового господарства України матеріалів про адміністративні правопорушення
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0863-10/conv


(Наказ) Про затвердження Санітарних правил в лісах України
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0505-12/conv

(Постанова) Про затвердження Санітарних правил в лісах України
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/555-95-%D0%BF/conv

Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1361-04/conv

Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF/conv

ЗУ Про державну службу
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4050-17/conv

Полезные публикации
============================
Как заставить прокуратуру рассматривать заяву про злочин
Решение суда
Решение апелляционного суда

Єдиний державний реєстр судових рішень

Єдиний реєстр громадських формувань


Все о водных ресурсах

(копія)http://pechenegy.org.ua/ru/vodnie_resursi


Природоохоронний форум: Доступні матеріали


Орієнтовний перелік нормативно-правових актів, що встановлюють порядок визначення розміру збитків

http://pechenegy.org.ua/ru/node/809
Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

Положення про територіальні органи органи Держекоінспекції України
http://dei.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=564:poloz...

S??igkeiten Online bestellen auf Rechnun
S??igkeiten Online bestellen auf Rechnun

Tiernahrung Online auf Rechnung
Tiernahrung Online auf Rechnung
http://www.reliablecounter.com/code.php

http://www.hitwebcounter.com/

счетчик посещений

v:19057

Кампании общеукраинские

Теги

User login

__________track masteringtrack mastering

_______Яндекс.Метрика