НПП "Дворічанський": фінінспекції закони писані, але не всі.

Про проведення та перебіг позапланової виїзної ревізії Національного природного парку "Дворічанський" Куп’янською міжрайонною державною інспекцією (далі: МДФІ) ми вже писали, зараз - продовження цієї історії.

По закінченню перевірки почалася паперова тяганина. Спочатку фінінспектори підготували Акт ревізії, у якому виклали все, що вважають за виявлені порушення. Після ознайомлення з Актом адміністрація Парку надала заперечення до нього - з обґрунтуваннями та посиланнями на різні джерела (Накази Міністерства екології та природних ресурсів України, Закони України тощо). Розгляд наданих заперечень проводився комісією МДФІ, до складу якої увійшли вже відомі вам по попередніх постах заступник начальника Куп’янської МДФІ Т.А. Шовкопляс, державні фінінспектори Т.А. Дєнєжко, І.О. Рогожина та Л.В. Федяй, а також фінінспектор Н.В. Мороз.
Не важко здогадатись, що, не дивлячись на ґрунтовні доводи з боку адміністрації Парку, висновки Акту було вирішено залишити без змін.

Про які ж саме порушення йде мова?
1. Порушення Закону України "Про здійснення державних закупівель".
Цікавим фактом є те, що раніше (у квітні 2014 року) та ж сама МДФІ вже перевіряла документацію з державних закупівель НПП "Дворічанський", і ніяких порушень з цього питання нею не було виявлено, хоча мова йде про один і той самий тендер. Про це свідчить складений після перевірки Акт №750-20/30 від 09.04.2014 р.

2. Співробітники Парку, які працюють за зовнішнім сумісництвом, отримували платню за фактично невідпрацьований час, та працювали у святкові, вихідні та неробочі дні, що суперечить Колективному договору між адміністрацією та трудовим колективом НПП "Дворічанський" на 2012-2015 рр. та контрактам з працівниками.
За сумісництвом в Парку працюють співробітники наукового відділу. Їх робота тісно пов'язана із польовими дослідженнями, а результати в подальшому включаються до томів Літопису природи Парку та публікуються у вигляді статей у різних виданнях. Як саме фінінспектори встановлювали, що робота сумісниками не була виконана – лишається загадкою. Адже з самими сумісниками вони не розмовляли, не вивчали матеріали та кінцевий результат їхньої роботи (3 томи Літопису природи, публікації тощо).
Колективний договір, як мабуть, і всі документи, не може передбачити усе різноманіття варіантів трудових відносин, що можуть виникати між адміністрацією та працівником установи. Тому, в разі виникнення подібних відносин, сторони мають керуватись Законами України та іншими нормативними документами. Саме це і вказано у Колективному договорі між адміністрацією та трудовим колективом НПП "Дворічанський":
- Розділ ІV. "Режим праці та відпочинку": "Щодо рішення інших питань, пов’язаних з трудовими відносинами, сторони зобов'язані дотримуватись КЗпП України та інших законодавчих документів";
- Додаток 2 до Розділу ІV Колективного договору "Правила внутрішнього трудового розпорядку НПП "Дворічанський"": "п. 1.2. Умови праці робітників установи, неврегульовані або не повністю врегульовані Положенням, Колективним договором та цими Правилами, визначаються КЗпП України, другими нормативними актами трудового законодавства України".
У Контрактах із працівниками (що працюють за зовнішнім сумісництвом) зазначено:
- Пункт 8 "Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо)": "Тривалість робочого часу протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу";
- Пункт 26 "Інші умови, пов’язані зі специфікою праці": "Працівник має право працювати у зручний для себе час, не порушуючи обмежень на працю за сумісництвом".

3. Кількість працівників служби державної охорони не відповідає вимогам законодавства, а також вони отримували заробітну платню за фактично не виконані природоохоронні функції внаслідок "відсутності меж парку в натурі, відповідних знаків та інформаційних, планово-картографічних матеріалів і землевпорядної документації". Тут вбачається порушення ст. 60 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" від 16.06.1992 р. №2456-ХІІ, Положення про службу державної охорони природно-заповідного фонду України, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 14.07.2000 р № 1127, Нормативів чисельності і примірних штатів працівників природно-заповідного фонду Мінприроди України, затверджених Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 08.05.2014 р № 145, та низки інших.
На даний момент, служба державної охорони НПП "Дворічанський" складається з 4 осіб: начальника та 3-х інспекторів. Кількість працівників зафіксована у Штатному розписі установи, який кожного року затверджується у Міністерстві екології та природних ресурсів України та підписується Міністром. За всі роки функціонування Парку, лише зараз, під час проведення позапланової ревізії, нібито з’ясувалось, що начальник служби держохорони Парку та 2 інспектори є "понаднормативними одиницями". При цьому інспектори МДФІ розраховували кількість працівників служби охорони, виходячи із розмірів заповідної зони Парку, а не всієї території. Хоча у тих самих Нормативах чисельності (...), на які вони спираються, йдеться про весь об’єкт природно-заповідного фонду, а не про окремі його частини. Згідно того ж документу, а саме Нормативу 3.1, чисельність працівників служби державної охорони ПЗФ Парку повинна складати 4,9 осіб.
У листі Міністерства екології та природних ресурсів України до Державної фінансової інспекції України від 24.04.2015 р. № 5/4-9/4715-15 вказано: "просимо надати доручення державним фінансовим інспекціям в областях враховувати, що для установ природно-заповідного фонду, яким до цього в установленому порядку не надано земельні ділянки у постійне користування, фактор "площа земельних ділянок, наданих у постійне користування" у Нормативах чисельності працівників установ природно-заповідного фонду України, (...) береться з Указів Президента України про створення даних території природно-заповідного фонду". Чому ж фінінспектори проігнорували це прохання?

Також в Акті згадуються й Охоронні зобов'язання, покладені на землевласників і дирекцію Парку. Відповідно до них, землевласник або землекористувач "дає зобов'язання щодо забезпечення режиму охорони та збереження частини національного природного парку "Дворічанський"". На дирекцію Парку в особі в.о. директора Височина М.О. були покладені зобов'язання по охороні та збереженню 658,8 га, які надали Парку із вилученням, тобто заповідної зони. Також, Охоронні зобов'язання були покладені на землевласників, чиї землі увійшли до складу Парку без вилучення (а це – 2472,4 га). А саме:
- Дворічанська районна державна адміністрація в особі голови Радькова С.М. – 614,8 га;
- Державне підприємство "Куп’янське лісове господарство" в особі директора Григоренка В.С. – 812,0 га;
- ТОВ "Агроліга" в особі директора Тамаряна М.Г. – 1045,6 га.
Слід окремо зазначити, що у Висновку на заперечення до Акту, МДФІ зазначає, що "включені до складу Парку без вилучення 2472,4 га земель, що у сумі рахуються як природно-заповідний фонд України, охороняються відповідно до чинного законодавства: ДП "Куп’янське лісове господарство", Дворічанська РДА, ТОВ "Агроліга", що підтверджено відповідями даних підприємств щодо охоронних функцій на даних територіях".
Проте, на запити, що були направлені адміністрацією Парку вищевказаним землевласникам, стосовно виконання ними покладених Охоронних зобов'язань (яким чином здійснюється охорона та збереження частини національного природного парку "Дворічанський" та яка кількість працівників згідно Штатних розписів для цього відведена), ми отримали наступні відповіді:

Державне підприємство "Куп’янське лісове господарство" повідомило, що "організація збереження території державного лісового фонду покладена на лісничих Кам’янського лісництва Комарова М.В. та Рубана І.А.". Слід зазначити, що посадові обов’язки лісничого та працівника служби державної охорони природно-заповідного фонду зовсім різні. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" та постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.2000 р. №1127 працівники служби державної охорони парку забезпечують контроль за додержанням вимог встановленого особливого режиму охорони та використання парку. Працівники ж державних підприємств лісового господарства, згідно вимог Положення про державну лісову охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 р. № 976, здійснюють державний контроль у межах території за додержанням лише вимог лісового та мисливського законодавства.

Дворічанська районна державна адміністрація повідомила, що до неї "не надходило належним чином оформленого охоронного зобов'язання щодо забезпечення режиму охорони та збереження частини Національного природного парку "Дворічанський"" та "в структурі районної державної адміністрації відсутній підрозділ, який може відповідати за охорону та збереження частини НПП "Дворічанський"". Також, було повідомлено, що "у районної державної адміністрації відсутні повноваження щодо розпорядження землями державної власності сільськогосподарського призначення" (сіножаті, пасовища, що увійшли до складу Парку).

ТОВ "Агроліга" взагалі запит адміністрації Парку проігнорувало, хоча і отримало його (про це свідчить рекомендоване повідомлення про вручення).

То про які саме підтвердження охорони об’єкту природно-заповідного фонду України, відповідно до чинного законодавства і відповідно до покладених Охоронних зобов'язань, пише у своїх "Висновках..." комісія МДФІ? З відповідей, що отримали ми, можна зробити тільки один висновок: охороною та збереженням території Парку займається тільки служба державної охорони ПЗФ Парку, відповідно до своїх посадових обов’язків.

Цікавим також є висновок фінінспекторів стосовно невиконання службою держохорони Парку своїх природоохоронних функцій через "відсутність меж Парку в натурі, відповідних знаків та інформаційних, планово-картографічних матеріалів і землевпорядної документації". Також, окремо зазначено, що "картографічний матеріал, наведений у проекті створення Парку, не є обґрунтованою підставою для визначення меж Парку".
Проте, у листі Міністерства екології та природних ресурсів України до Державної фінансової інспекції України від 24.04.2015 р. № 5/4-9/4715-15 зазначено наступне: "Відповідно до ст. 53 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" статус природно-заповідного фонду територіям та об’єктам надається Указом Президента України про їх створення (оголошення). Згідно ст. 7 до встановлення меж територій установ природно-заповідного фонду в натурі їх межі визначаються відповідно до їх Проектів створення. (...) Відсутність оформлених на адміністрації установ природно-заповідного фонду документів на право користування земельними ділянками не є підставою для усунення служб державної охорони та адміністрацій установ природно-заповідного фонду від завдань охорони особливо цінних природних комплексів та об’єктів". І знову ми бачимо з боку фінінспекції повне ігнорування "незручних" законів.
Лишається додати, що на сьогодні намагання "обеззубити" нацпарки є для фінінспекції загальною тенденцією – перевірки нею інших українських нацпарків теж вимагали скасувати служби їх держохорони.

Позапланова виїзна ревізія проходила в приміщенні адміністрації Парку. Фінінспектори на територію Парку не виїжджали, бо інакше вони б побачили охоронні аншлаги на в’їзді у Парк, про відсутність яких зазначили в Акті. Також, їх наявність зафіксована у відповідних актах зі встановлення. Знову припущення з боку МДФІ?
Землевпорядна документація – то болюче питання для багатьох національних парків України. Точніше, її відсутність. Проте це також не є підставою для ствердження, що служба державної охорони природно-заповідного фонду не виконує своїх обов’язків та природоохоронних функцій.

Твердження у Акті ревізії про "відсутність інформаційних, планово-картографічних матеріалів" і зовсім вигадка – відповідні матеріали є у Проекті створення Парку. А от що "картографічний матеріал, наведений у проекті створення Парку, не є обґрунтованою підставою для визначення меж Парку" - взагалі нісенітниця, адже пункт 4 статті 7 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" говорить якраз про зворотнє.

Рівень та якість проведеної позапланової виїзної ревізії інспекторами Куп’янської МДФІ лишає бажати кращого. А їх ігнорування деяких Законів України говорить або про відсутність професіоналізму, або про особливу зацікавленість у тому, щоб "поховати" Парк. Тому недивним став і підсумок їх перевірки: блокування рахунків парку…
*
____________________

КОНТАКТ:
Ганна Величко, НПП "Дворічанській"
e-mail: [email protected]

Підготовлено ЕкГ "Печеніги", при використанні матеріалів бюлетеня прохання посилатися на джерело.

v:825

Кампании общеукраинские

User login

__________track masteringtrack mastering

_______Яндекс.Метрика