Як я знайомився з В.М. Грамою – до ювілею справжнього науковця і Громадянина

1 травня харківському ентомологу, бібліографу, історику науки і природоохорони Віктору Микитовичу Грамі виповнилося 80 років!

Познайомитися з Віктором Микитовичем мені пощастило ще у 1980 році – коли я був юннатом Харківського палацу піонерів, а він – науковим куратором його відділу біології. Щиро захоплений своєю справою, Віктор Микитович був для нас справжнім взірцем вченого. Маючи енциклопедичні знання в ентомології і обширні в інших областях зоології та в ботаніці, він з готовністю ділився з оточуючими своїми знаннями (якщо запитаєш - ніколи не відмовить), заражав своїм інтересом до науки, і, фактично, вчив їй - прищеплюючи скрупульозність і посидючість, показував, як правильно збирати і зберігати комах. З ним було завжди цікаво, але і завжди важко. Працював він дуже багато, і, наприклад, щоб під час ентомологічних зборів просто встигати за ним, потрібні були неабиякі зусилля. Випадків, щоб він підвищив голос – не зважаючи на те, що ми накоїли - не було взагалі, ніколи.

Віктор Микитович був піонером створення мікрозаказників для охорони комах-запилювачів і активним пропагандистом цієї ідеї - перший такий об’єкт в Україні був створений у відділі нашого палацу піонерів. Про інші його інтереси в охороні природи я дізнався пізніше - на початку 90-х. На той час в нього набралося чимало напрацювань із збереження рідкісних комах, обґрунтувань створення природно-заповідних територій, статей і нарисів про видатних біологів-природоохоронців – про піонера охорони природи Російської Імперії, засновника і беззмінного керівника Харківського товариства любителів природи, В.І. Талієва, про свого репресованого вчителя С.І. Медведєва, ледь не репресованого зоолога і засновника УТМР В.Г. Аверіна, одного із засновників екології як такої, репресованого асканійця В.В. Станчинського тощо.
На той час ми всі були навчені, що в СРСР Ленін заснував і охорону природи – тому все в ній, під батьківським наглядом "партии и правительства", завжди відбувалося чудово. Для людини, що вірила в ці міфи, публікації і виступи Віктора Микитовича ставали справжнім шоком, вели до переоцінки всієї радянської історії - не тільки історії природоохорони.

Для Харкова українська і зараз лишається незвичною – але, не боячись стати "білою вороною", Віктор Микитович з початку Перебудови став на ній спілкуватися і виступати. До речі, людина він дуже різностороння: на додачу до наукової діяльності ще пише українською вірші, і співає у хорі.
Пізніше ми разом працювали в лабораторії заповідної справи УкрНЦОВ – і у мене з'явилася нагода повчитися у нього бібліографії. Навіть два бібліографічних посібника разом видали.
Згодом Віктор Микитович прийняв участь і в низці "печенізьких" кампаній і проектів: у 2000 році - водив екскурсії для учасників екологічного табору сільських школярів, у 2007 – в обстеженні заказників Харківщини, в різні роки - в підготовці різноманітних експертних висновків.
Без Віктора Микитовича іншою були б і ентомологія, і наша охорона природи (до речі, і моя біографія теж).

Многая лєта, шановний ювіляре! Від усього серця бажаємо Вам міцного здоров'я, довгих і плідних років життя!
Голова Ради ЕкГ "Печеніги" С.О. Шапаренко

В дописі використані фото В. Пархоменка.

Біографія і опис наукової діяльності Віктора Микитовича Грами
Після закінчення семирічки Віктор Грама вступив до Білопільського залізничного училища. Здобув спеціальність, працював у локомотивному депо станції Основа (м. Харків), навчався у вечірній школі. У 1958 р. екстерном закінчив 10 класів, вступив на вечірнє відділення біологічного факультету Харківського держуніверситету за спеціальністю "Ентомологія".
На його долю випало щастя слухати лекції всесвітньо відомих учених.
Першим його вчителем у галузі ентомології та гідробіології був доцент, кандидат біологічних наук Всеволод Борисович Захаренко. Під його керівництвом Віктор у 1965-1966 рр. працював лаборантом кафедри зоології Харківського педінституту ім. Г.С. Сковороди. За порадою наукового керівника вибрав тему дипломної роботи про водних жуків.
Наукове мислення талановитого студента в галузі екології й охорони праці сформував професор Сергій Іванович Медведєв. На його лекціях з основ екології студенти отримували наукові пізнання про нові оригінальні дослідження, яких не можна було знайти в тодішніх підручниках з екології. Професор С. І. Медведєв ділився зі студентами власним багаторічним досвідом із наукових експедицій у степових заказниках України. Саме професор С. І. Медведєв запросив тямущого в дослідженнях Віктора Граму старшим лаборантом до себе на кафедру ентомології. Під керівництвом професора Д. С. Шапіра В. М. Грама успішно захистив дипломну роботу. Як кращу її було подано на конкурс студентських дипломних робіт університету.
У грудні 1974 р. Віктор Грама успішно захистив кандидатську дисертацію "Эколого-фаунистический обзор водных Adephaga (Coleoptera, Dytiscidae, Gyrinidae) Левобережной Украины", отримав наукову ступінь кандидата біологічних наук.
З 1975 р. В. М. Грама обіймає посаду молодшого наукового співробітника лабораторії біометодів відділу захисту рослин Українського інституту рослинництва УААН. Через рік видає друком "Методические рекомендации по увеличению численности диких пчел - опылителей люцерны", у радгоспі "Червона хвиля" Великобурлуцького району організовує ентомологічний заказник, публікує "Методические рекомендации по определению почвообитающих вредителей", "Методические указания по определению злакових мух и их повреждений".
У 1979 р. біолог-дослідник В. М. Грама обирається за конкурсом на посаду викладача кафедри галузевої бібліографії Харківського державного інституту культури, у подальшому працює старшим викладачем, доцентом. Упродовж 22-х років читає лекції студентам усіх факультетів з бібліографічних і книгознавчих дисциплін, а протягом останніх років - "Основи екології".
З 1980 р. на громадських засадах учений розпочав активну наукову діяльність у галузі ентомології, проводив наукові дослідження з тематики екології комах кафедри зоології та ентомології, якою тоді керував доцент Анатолій Йосипович Ковалик. За ініціативою В. М. Грами розпочато комплексне порівняльне дослідження ентомофауни степових заповідників і агроценозів. За підсумками досліджень було виявлено понад 300 видів комах, утому числі й видів, занесених до Червоної книги.
Основним об'єктом досліджень ювіляра поряд з комахами водних ценозів стали комахи і степових біоценозів, індикаторні для цілинних степів, рідкісні та зникаючі види. З 1995 р. до 2003 р. В. М. Грама творчо працював (за сумісництвом) в лабораторії УкрНДІ екологічних проблем.
Успіхом дослідника-ентомолога стало опублікування довідника "Природно-заповідний фонд Харківської області" (2005 р.). У ньому автору належать нариси "Історія заповідної справи на Харківщині", "Опис ентомологічних заказників у районах області", "Списки тварин (безхребетних), занесених до Червоної книги" та "Покажчик літератури з природно-заповідного фонду Харківської області". Він склав програми "Библиографическое обоснование охраны природы" (1987 р.), удосконалив і доповнив "Бібліографічне забезпечення охорони природи" (1992 р.).
У 2003 р. В. М. Грама очолив лабораторію комах на кафедрі. Тепер він вивчає корисну ентомофауну садових ценозів, досліджує особливості формування ентомофауни заповідних екосистем залежно від господарської діяльності з подальшою розробкою методики організації ентомологічних заказників. Коло наукових інтересів ерудованого дослідника, широкоосвіченого ентомолога складають: історія науки, проблеми бібліографування галузевої літератури та багато інших. Книги "Завтра будет поздно" (Харків, 1990 р.), "Редкие насекомые" (Москва, 1982 р.), "Люби свою землю: научно-популярный очерк о редких и исчезающих растениях и животных Харьковской области" (Харків, 1986 р.), "Охорона тваринного світу" (Київ, 1992 р.), "Співають просвітяни Харкова" (Харків, 2005 р.) написані за його творчої активності як основного автора. Наш ювіляр має 280 публікацій з ентомології, екології, охорони природи, бібліографії, книгознавства, історії науки, публіцистики, поезії. А ще Віктор Грама - автор популярних українських пісень "У рідний край поїду за піснями", "Люблю тебе, моя Волинь" та ін.
Дорогий Вікторе Микитовичу, залишайтеся завжди оптимістом, будьте у доброму гуморі та гарному настрої! Нових Вам успіхів, творчих злетів, довгих літ життя!

Колектив кафедри зоології та ентомології факультету захисту росли Харківського аграрного університету
(підготовлене до 70-ліття Віктора Микитовича).

v:2051

Теги

Вхід

__________track masteringtrack mastering

_______Яндекс.Метрика